ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο παρόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να προσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, ενώ οι αντίστοιχες αλλαγές ισχύουν από τη δημόσια εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα μας.

Στοιχεία επιχείρησης

ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CLOSET_Stories
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗ 15
ΑΦΜ: 062764797
ΔΟΥ: ΧΑΝΙΑ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 75564658000
EMAIL: [email protected]

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να αποσύρει ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας των χρηστών να έχουν πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά διακριτικά που εμφανίζονται στο CLOSET_Stories.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τοποθεσιών ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί, να προσαρμοστεί ή με άλλο τρόπο να μετατραπεί, να διανεμηθεί, να εκμισθωθεί, να εκτελεστεί δημόσια, να μεταδοθεί, να δημοσιοποιηθεί στο κοινό ή με άλλο τρόπο να διατεθεί στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος περιέχει ακριβείς, έγκυρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Η αξιολόγηση του περιεχομένου είναι ευθύνη κάθε χρήστη που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως συμβουλή ή ενθάρρυνση προς τους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ο ιστότοπος περιέχει «δεσμούς» προς άλλους δικτυακούς τόπους, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία και δεν έχουν κανέναν έλεγχο σε αυτούς, τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν. Η χρήση των παραπάνω συνδέσμων γίνεται με ατομική ευθύνη των χρηστών και υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι χρήστες.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός κατά το οποίο ζημιά, ζημιά ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιεί ο χρήστης για πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο , ή ηχητικό περιεχόμενο. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων σε σχέση με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων. Αυτή η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους διαφημιστές, τους χορηγούς ή τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του ιστότοπου όπου και για όσο διάστημα απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για τις πληροφορίες που ζητούνται στα σχετικά αιτήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα δεδομένα εγγραφής του προκειμένου να διατηρεί αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικά τον λογαριασμό τους (user account) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή χρήση του λογαριασμού τους, ενώ η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια. από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν αυτούς τους όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία αποστέλλει επικοινωνίες μέσω e-mail είτε μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε κατά τη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού ή τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών.

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή επικοινωνεί με την εταιρεία, συναινεί να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες μέσω e-mail ή άλλου μέσου προκειμένου να ενημερωθεί, να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημά του. Σε κάθε είδους επικοινωνία με τον χρήστη, η Εταιρεία ανακοινώνει ξεκάθαρα και ξεκάθαρα την ταυτότητά της και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών γίνεται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου γονικού φροντιστή, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός ανηλίκου που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας μας φέρει την πλήρη ευθύνη που απορρέει από αυτή τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτήν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ο χρήστης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι τύποι δεδομένων που συλλέγονται κατά τις διάφορες λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι:

Κατά την (α) την είσοδο και χρήση της Ιστοσελίδας, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παραγγελία προϊόντων.

Οι χρήστες του ιστότοπου παρέχουν στην Εταιρεία μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

ένα. Κατά την είσοδο και χρήση της Ιστοσελίδας

 • Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Διεύθυνση IP)
 • Δεδομένα πλοήγησης στον ιστότοπο
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντος
 • Δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται

σι. Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ντο. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

 • Όνομα
 • Τηλέφωνο
 • Κατοικία
 • Κωδικός πρόσβασης σύνδεσης

ρε. Κατά την παραγγελία προϊόντων

 • Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων
 • Διεύθυνση αποστολής
 • Συνοδευτικό μήνυμα κάρτας
 • Σχόλια παραγγελίας
 • Επιλέξτε τρόπο πληρωμής
 • Στοιχεία εκτέλεσης πληρωμής

Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω e-mail ή άλλου μέσου, η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τέτοιες επικοινωνίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες .
Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από και με ευθύνη της Τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πληρωμής.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο μέσω υπολογιστή, κινητής ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων, θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου και επιτρέπουν την προσαρμογή διαδικτυακών διαφημίσεων και προσφορών σε κάθε χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποτρέψει την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookie στον φάκελο Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστότοπων όπως www.allaboutcookies.org. < / a>

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται παραπάνω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βελτιώστε τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου
 • Λάβετε παραγγελίες άμεσα και αποτελεσματικά και στείλτε τα παραγγελθέντα προϊόντα
 • Φορολογική χρήση και χρήση για σκοπούς τιμολόγησης και απόδειξης παροχής παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας όσο το δυνατόν περισσότερο
 • Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
 • Ενημερώστε τους χρήστες για νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή ενδιαφέροντα θέματα.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Αυτά τα δεδομένα είναι πάντα σχετικά, σχετικά και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των παραπάνω σκοπών και είναι ακριβή και, εάν χρειάζεται, ενημερωμένα. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται μόνο κατά την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους και θα διαγράφονται στη συνέχεια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν παρέχει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ούτε συνδέει το αρχείο της για οικονομική ή άλλη εκτίμηση με τρίτες ιδιωτικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σε μεταφορικές εταιρείες στις οποίες απευθύνεται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που έχει νομική υποχρέωση, η Εταιρεία δύναται να παρέχει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στο μέτρο που προβλέπει ο νόμος κατόπιν ενημέρωσης τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου και με τρόπο κατανοητό και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και η προέλευσή τους.
 • Σκοποί επεξεργασίας, παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών.
 • Η εξέλιξη της επεξεργασίας για την περίοδο από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφορίες.

Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Εταιρεία με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια στα προσωπικά του δεδομένα, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για διαγραφή προσωπικών δεδομένων, τα οποία όμως είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει το σχετικό αίτημα αιτιολογημένα και να ενημερώσει σχετικά τον χρήστη.